Toimkonnad


JUHTNÖÖRID TOIMKONNA LIIKMETELE

Kelle nimi on esimene toimkonnalehel,on toimkonna korraldaja, kelle kohustused on:
• Meelde tuletada toimkonnast teistele liikmetele nädala jooksul enne kohustuse päeva.
• Aidata altarilillede kohalepanemisega. (Altaril on eelõigus lilledel, mis on toodud surnute mälestamiseks.)
• Vajaduse korral, muretseda lilli, kui neid ei ole altaril. Kesk septembrist kuni juunikuuni tavaliselt muretsevad lilled inglisekeelne kogudus. Jätku lilleärist kviitung kiriku kantseleisse, S
inu nimega, sellest selle raha saad tagasi.
• Jumalateenistuse kord ja “Tõe Tera” kiriku uste vahel asuva lauale panna. (Kui “Tõe Tera” on juba mitu pühapäeva saadaval olnud, siis mitte enam pakkuda, võtavad vaid need, kes soovivad.)
• Korjandusümbrikud ja tellimisraamat lauale panna.
• Korjanduse taldrikud sama laua alla valmis panna.
• Kantseleist tuua korjanduse aruande raamat ja aruandelehed ja (hiljem) viia naisringi ruumi, kus tavaliselt raha loetakse.
• Laulude numbrid üles panna.
• Küünlad süüdata umbes 15 minutit enne teenistuse algust. (Suurtel pühadel 30 minutit enne)

Korjandusele asuda mitte enne, kul õpetaja, peale rahusoovi, on lahkunud kantslist. Mitte unustada korjandust rõdul.
Korjanduse viivad altari ette kaks toimkondlast õnnistamiseks. Peale õnnistamist, korjandus viiakse lugemisele.

Armulaua teenistuse puhul tuleb altari ette kohale panna padi enne armulaua jagamist. See ära võtta kui armulaud on jagatud.

Toimkonna korraldaja määrab ühe toimkonna liikme, kes jääb ukse juurde kuni kirikulised on lahkunud.
Kõik toimkonna liikmed aitavad kaasa teenistuse Iõppedes:

 • uksed lukustada,

 • laulu numbrid maha võtta,

 • küünlad ja valgustus kustutada,

 • pinkidelt korjata mahajäetud laululehed,

 • leitud asjad panna kasti, mis asub kantseleipoolse ukse kõrval.


Korjanduse lugemisel silmas pidada järgmist:

 • Ümbrikud jäävad kantselei ametniku kasutuseks kantseleisse, laua vasakusse keskmisse sahtlisse.

 • Raha koos aruandega Iäheb rahakappi, kust laekur ta üles korjab. Laekur ei tegele ümbrikutega ja kantselei ametnik ei tegele rahaga. Sellepärast tuleb jälgida, et mõlemite andmed klapiksid.

 • Alati vaadata, et ümbrikule on märgitud annetuse summa ja kontrollida, et ümbrikus on sama summa rahas või tsekkis. Kui annetaja pole ümbrikule märkinud summa, siis teeb seda lugeja.

 • Kui ümbrikul on märkus “eriannetus”, sils tuleb ümbrik koos rahaga kõrvale panna ja eraldi hoida.

 • Rahalugemise Iõppedes, eriannetuste summad kokku võtta ja märkida korjanduse aruandele.

 • Kui annetaja on tseki ilma ümbrikuta taldrikule pannud, tuleb lugejal teha märkus aruandele ning lisada ümbrik (tühjad ümbrikud on aruande raamatu juures), kuhu märgitakse isiku nimi ja annetuse summa. Ilma selleta jääb annetus sisse kandmata.

 • On väga oluline, et lugejad teevad tööd tähelepanelikult, ilma kiirustamata. See säästab palju aega ja hoiab ära arusaamatusi.

Toimkonna kohustus päevasid saab muuta oma vahel leppimisega.
Võtke isiklikult kontakti sellega, kellega soovite vahetada.
Palun teata kohustus päeva korraldajale sellest muudatusest.


April 2007

Peeter Põldre