tõetera‎ > ‎


Hea Peetri kogudus!

 

Märtsikuud nimetatakse eesti rahvakalendris paastukuuks. Nimi on pärit asjaolust, et märts langeb alati paastuajale. Ehk ettevalmistusajale Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise tähistamiseks. Otsest paastumist, mida meie esivanemad veel praktiseerisid, pole meie kogudustes täna enam kuigi tihedalt kasutusel. Keskaegsest saksa traditsioonist on pärit pühade ettevalmistusaja teinegi nimi - Kristuse kannatusaeg. Kuigi selle aja esimeste pühapäevade piiblitekstid kõnelevad rohkem Jeesuse võidust surma ja kurjuse jõudude üle Tema imetegudes, Kristuse kannatuse juurde astutakse alles 5. pühapäevast alates. Olgu nimi milline tahes, kindlasti oleme kutsutud sel ajal palvele ja oma elu ning tegevuse läbikatsumisele.

 

28. veebruaril peetav palvepäev annab selleks hea võimaluse, nagu järgnevadki pühapäevad ja nädalad. Jeesuse ülestõusmise rõõmupühaks valmistudes saame vastu võtta Jumala Sõna ja sakramenti puhastuseks ja pattude andeksandmiseks. Meie kurbus, mis võib tekkida, kui tajume oma väärititegemisi või ka hea tegematajätmisi, saab muutuda rõõmuks, kui kogeme andestust Jumala poolt.

 

Palmipuudepühal, 28. märtsil astume koos Kristusega Jeruusalemma, vastu Tema kannatamisele ja surmale. Mille läbi Ta tõi meile elu!

 

Õnnistatud paastu- ja kannatusaega soovib

õpetaja Tauno Teder

Comments