Möödunud N.K. koosolek
 

2008/04/06                                                                                      Pildid

Kava:

2008 APRIL Council Meeting
Avapalvus ja rakendamine
Päevakorra kinnitamine
Eelmise protokolli kinnitamine
Informatsioon

 • Revisioni komisioni kiri
 • Auditor's report
 • Eelarve - budget
  • annetuste summa tõus ja eelarve tasakaalustamine
 • Kokkuvõte ja arutelu juhatuse tegevusest
  • asjad mida tegime teisiti
   • Action Items list
   • Kiriku kodulehekülg veebil
   • kommunikatsioon juhatuse liikmetega käib e-maili kaudu millega saavutame rohkem kui telefoni teel
 • suhtumine kirjale mida andsime välja Jõulude ajal
 • arvamusi Elu väljaandmise suhtes Jõulude ajal
 • Kuidas "Elu" koostada järgmiseks aastaks
  • kas tagasihoidlikumalt esitada, või
  • sammuti kui möödunud aastal?
 • Maja remont - suuremad kulutused
  • Majapidaja report
  • oreli parandamine
  • keldri lekkimine
 • õp. Tauli ja õp. Tuhkru tegevused
 • Emadepäeva brunch nõukogu meeste poolt - 11. mai

Täiskogu koosoleku kuupäeva meeldetuletus - 20. aprill, 2008 @ 12:30 p.l.

Kohal algatud küsimused
Lõpupalve ja koosoleku lõpetamine

Tagasi