Lisa Kiri

 
EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIK
ESTONIAN EVANGELlCAL LUTHERAN CHURCH
ESTNISKA EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN
ESTNISCHE EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE
Peapiiskop Dr. Andres Taul - Archbishop

KONSISTOORIUM                                                         CONSISTORY

Kallid Koguduse Õpetaja, Esimees ja Juhatus.

       Saadame selle kirja kõikidele praostitele, õpetajatele ja koguduste juhatustele. Kuna hääletamis ledelid võetakse kõik korraga lahti mõned päevad pärast 15. nov. 2008, loevad need hääletus sedelid mis kannavad 1S.nov. 2008 posti templit.
       E.E.LK. Konsistooriumile on mõned kogudused kirjutanud ja avaldanud oma muresid EELK ja E.E.LK ühinemisest. Samuti oleme kuulnud jutusid mida "linna peal" räägitakse.
       Ühinemisel moodustataks Välis Eesti Piiskopkond oma konsistooriumiga. Välis Eesti kirikute vara kirikule ja muu omanduste näol jääb Välis Eesti piiskopkonda. Kui mõni Eesti kogudus oma tegevuse lõpetab, jääb nende vara Välis Eesti Konsistooriumile. (Vaata Põhimäärused 8 peatükk, No. 21) Kogudusele kuuluva kinnisvara kohta, teeb otsuse Välis Eesti Kirikukogu. (Vaata Põhimäärused 7 peatükk, No. 10)
       Meil on vaja muuta ainult üks Põhimääruste paragrahv, paragrahv 6, No. 1.
       Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikut juhib peapiiskop. Selle asemele tuleb -"EELK Välis Eesti piiskopkonna ülemkarjane on EELK peapiiskop ja E.E.L.K. peapiiskop asub EELK Välis Eesti piiskopkonda juhtima piiskopi ülesannetes." Palun vaata Lepingut punkt 6. mis saadeti Teile välja 15. mai 2008. See on ainukekene muudatus mis on vaja teha meie Põhimäärustesi (õigusaktetides). Ühinemine on jätkuv protsess. See ülal nimetatud üks punkt on esialgu küllalt et ühineda. Ühel kirikui ei saa olla kahte peapiiskopi.
       Kogudused kes vastu hääletavad lõikavad ära ka Välis Eesti piiskopkonnale inimesed kes tahavad minna Eestisse õppima ja siis tulla Välis Eesti kirikut teenima. Inglismaal Reet Ojasoa, Saksamaaian praost Merike Schümer-Puusil kaks kandidaati kes tahavad minna diakon õpetaja ametit õppima Eestisse ja siis siirduda tagasi eesti kogudusi Saksamaal teenima. Roland Rand kes õpib juba Tallinna Usuteaduse Institudis ja tahab pärast lõpetamist tulla Kanada praostkonna teenistusse. Neil kõigil on võimalik saada stipendiumit Rahvuskaaslaste programmi raamides kui EELK ja E.E.L.K. ühinevad.
       Tallinna EELK on selgesõnaliselt ütelnud, et "kui E.E.L.K. tahab eksisteerida lahus EELK'st Eestis, et siis tuleb meil kasvatada oma õpetajaid." EELK ei saada enam õpetajaid Välis Eesti kiriku teenistusse kuna EELK'I on juba praegu endil õpetajatest puudust. Ühinenud kirikuna on EELK moraalne kohustus aidata oma võimaluste ulatuses.
       Veel enam kui EELK asutab uusi eesti kogudusi Brusselis ja Dublinis, kuuluksid need kogudused EELK alla. Kui me suudame ühineda, kuuluks need kogudused Välis Eesti piiskopkanda.
       Kogudused kes ühinemisele vastu hääletavad kahjustavad meie Välis Eesti kiriku tööd ja kogudusi. Palun mõelge tõsiselt sellele.
       Kui mõni kogudus vajab uut valimis sedelit palun pöörduge peapiiskop Andres Tauli (416-489-6764) või Pr. Naani Holsmeri (416-751-4199) poole.
 

E.E.L.K. Peapiiskop                                             E.E.L.K. Peasekretär
Andres Taul                                                                                                        Ivar Nippak

Konsistoorium

Tagasi