Jutlus - 2008 september
 

Et oleks jõudu

Jaan Lattik

Tänage Issandat, sest tema on hea ja tema arm kestab igavesti.

Taaveti laul 106, 1

Pühakiri, lauluraamat ja katekismus, need südameveraga kirjutatud raamatud, tuletavad meile alati ja ikka jälle meelde, et on vaja tänada ja kiita Jumalat. Meil on aga väga sageli tunne, et kõik need südamlikud kirjad kõnelevad kurtidele kõrvadele. Meie ei täna, ei kiida ega anna Jumalale au.

Elame päevast päeva, aastast aastasse nagu jultunud teekäijad ja rändurid rikka peremehe öömajas, tarvitame tema lahkust, päikest ja soojust, sööme tema leiba, ei räägi temaga ainsatki sõna. Inimestega kõneleme, lööme loomi ja vannume neid, lindudele taeva alla läkitame surmavaid nooli, kuid Looja jaoks ei ole meil sõnu. Ei julge silmigi üles tõsta sinna tähtede taha, kust kumab Jumala koit. Näeme vaid sinavat tühjust pea kohal, mis on uhkeks vaibaks tikitud säravate tähtedega.

Jumala teotajad tõstavad rusikas käsi taeva poole, et küll meie sulle näitame, kes sa sealoled ja elad, nagu sinu pooldajad ja sõbrad seletavad. Oma rusikaga nad annavad siiski omamoodi au Jumalale, sest nad tunnistavad, et ta siiski ehk on seal kusagilolemas, kellega tuleb kord arveid õiendada.

Küll on taeva müriaadid seal igaveses hiilguses ja valguses kurvad, kui nad kuulevad, kuidas põrm tõstab mässu igaviku vastu. Sest ka inimmullale on Looja andnud oma vaimust osa, mis ei sure.

Meie võlgneme Jumalale tänu kõige eest, mis meile on osaks saanud. Ka tilga külma vee eest, mis kosutab ja kastab närbuvaid huuli. Tänulikud inimesed on õnnelikud, sest nad leiavad alati ka öises taevas uusi tähti, mida seal varemini ei olnud - uusi sihte ja tähtedega ümbritsetud teid.

Tänamatud ei näe sageli päise päeva ajal päikest, olgugi et see nii lahkelt paistab.

On ilus harjumus, kui käed hommikul ja õhtul na9u iseenesest murduvad kokku palvesse. Siis on kergem tööriista kätte votta ja seda hoida, kui see on väga raske. Loeme, õpime ja palvetame seda igivana usklikkude laulu: "Tänage Jumalat, sest tema on hea ja tema arm ning heldus kestab igavesti. "

Seda laulu kuuleb taevas. 

Tagasi