Eesti keeles

Kuna Google on hiljuti teinud muutusi, on need ka mõjutanud siinseid veebilehti.  Vabandame kui kõik lingid ei ole korras.

                                                                       Uudised

Järgmine Nõukogu koosolek on 20. märtsil 2011

Järgmine Täiskogu koosolek on 10. aprillil 2011

                                                                       
Curriculum Vitae

Õpetaja Tauno Teder


Olen sündinud 11. märtsil 1972 Tallinnas, ent üles kasvanud vanas ülikoolilinnas Tartus, kus lõpetasin keskkooli ja jõudsin ka Kiriku rüppe.

7. mail 1989 võtsin väikeses Alatskivi kirikus Põhja-Tartumaal vastu ristimise ja keskkooli lõpuks 1991. aastal olin jõudnud arusaamani, et peaksin õppima teoloogiat.

Nõnda õppisin aastatel 1991-1995 EELK Usuteaduse Instituudis, mille lõputöö teemaks oli vaba tahte käsitlus Augustinusel ja Lutheril ning juhendajaks tollal Eestis resideerinud peapiiskop dr Andres Taul. Õpinguid olen täna jätkamas Tartu Ülikooli doktoriõppes liturgika elik jumalateenistusõpetuse alal.

Kirikutöös olen osalenud aastast 1990. Alguses töötasin noortetöö alal Tartu praostkonnas ja Viru praostkonnas. 21.10.1993 võtsin vastu õpetaja ordinatsiooni ning mind suunati teenima Viru praostkonda Simuna (1993-2002) ja Väike-Maarja (1996-2002) kogudustesse.

Olen kaasa toimunud ajakirjaniku rollis ajalehtedes Eesti Kirik ja Virumaa Teataja, aga ka Eesti Televisiooni religioonisaadete alal, töötanud õppejõuna Usuteaduse Instituudis ning liikmena kiriku erinevates komisjonides. Varasem huvi kristlastevahelise dialoogi vastu leidis kuju Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri töös, kus olen toimunud Jumala abiga aastast 2004.

Kaasa teenimine Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirikus, Toronto Peetri koguduses, on tänuväärt väljakutse ühendada senist kogemust kodumaa kiriku eripalgelistes kogudustes ja kokkupuutes erinevate kristlastega nii Eestis kui globaalselt ning siduda seda jätkuva haridusteega.

Seetõttu olen tänulik kutsujatele!


Tänades ja lugupidamisega
Tauno Teder

                                                                       


Kole on haud

                            Jeesus ütles temale: Mina olen ülestõusmine ja elu;
                             kes minu sisse usub, see elab, ehk tema küll sureb.
Joh. 11, 25

Kui mõne aja eest maeti üht suurt riigimeest, kirjutas üks ajaleht surnule haude järele need sõnad: „Meie käisime elus su järel, ja täana astume viimast korda su jälgedesse, need viivad sinu haua ääre”.  See on kõigi juhtide osa siin maailmas, et nende jäljed kaovad hauda.  Sõbrad ja saatjad valguvad mullaonni juurest laiali ja otsivad endile uut juhti ning sõpra.  Hauani saadavad lapsed oma vanemaid, noorus oma kasvatajaid, rahvas oma paremaid poegi ja juhte.  Mõnd aega värisevad surnu mõtted ja sõnad üle haua, kuju püsib silmis, kuni tulevad uued mõtted ja sõnad, ilmuvad uued kujud ning matavad kalli lahkunu järjest raskema mullakoorma alla.  Haua põhi vajub sügavamale.

Kole oleks haud, raske ta mullast kate, kui me ei teaks, et inimsoo kalmistul on ühes kohas muld eemaldatud ja haud lahti ning vaba.  Seal tukkus lühikest aega Jumala Poeg ja astus siis ellu tagasi.  Et igavesti õnnistada, juhtida ja armastada inimesi.  „Mina olen ülestõusmine ja elu,” see on Lunastaja haua tervitus.  Ta ei ütle: „Ma olen surm ja öö, olen igavene kaotus ja vanne, mil ei ole lõppu”.  Üks juhtidest on elus.  Ja kes käib tema jälgedes, sammub tema haua sihis, see elab oma juhiga südamesõpruses elus ning isegi surmas.

Kes usub, seda ümbritseb alati justkui ülestõusmispüha hommiku värskendav eluõhk.  Kes usub, et Jumal on armastus, kes usub, et raske äripäevatöö on Jumala and, ja kes usub, et pisar on pärli vääriline, see elab ka valus ja viletsuses, elab risti all mehist elu.  Milline raskus või takistus suudaks purustada need elavad salasidemed, mis alati ühendavad usklikku inimhinge tema elava juhiga?  Kes pühib ära inimese huultelt palvesõnad, nii õrnad ja õilsad, mis sinna ilmuvad südame sügavusest, tulevad teadmata nagu pisaradki silmi, kustki kaugelt?  Ja neile kõnedele vastatakse igal hetkel taevast: „Olen ülestõusmine ja elu, kes usub, ei see saa surma näha. ”   
 
Surma ei taha keegi näha.  Me läheme töös ja kannatuses seda teed, kust meile läheneb igavene elu.

                                                                       


                                                    Jaan Lattik

KODUMAALT LAHKUMISE AASTAPÄEVAKS

 

                                           Praost Rudolf Kiviranna

                                                           1912 – 1995

 

 

   Täna oleme tulnud Jumala palge ette, et oma südames anda ruumi maale, kus me oleme sündinud, kasvanud ja kus on möödunud meie elu parimad, ilusaimad aastad.

 

   Paljud pildid ja mälestused elustuvad meie hinges, pühitsedes kodu- maalt lahkumise aastapäeva.  Ei oleks õige neid pilte ja nendega seoses olevaid mõtteid ja tundeid lihtselt kõrvale lükata.  Kas me seda endale tunnistada tahame või mitte, nad moodustavad suure osa meie hinge paremikust.  Ja ükski inimene ei tee õigesti, ignoreerides oma olemuse sügavamaid, põhilisemaid osi.

 

   Jumal, kes meile elu on annud ja seda elu oma imelistel teedel läbi paljude ohtude hoidnud, kasutab ka meie elamusi ja mälestusi, et meile lähedale tuua oma tõdesid, tahet ja õnnistust.

 

   Need on erinevad pildid, mis täna siin kiriku vaikuses inimhingedes saavad elavaks.  Aga neile kõigile on üks asi ühine:  nad on tihedas seoses orjaahelaisse surutud Kodu-Eestiga ja ta rahvaga.

 

   Eesti, su vaenlased arvasid, et sa oled surnud, et oled nagu sõdur, kellel ööpimeduse tulles ei ole lahinguväljal kedagi, kes seoks kinni verd jooksvad haavad, ja kes üha kahaneva lootusega ootab hommikukoitu, millest ta ei tea, kas ta silmad seda üldse veel näevad.

 

   Su vaenlased on sulle tuhandekordselt ütelnud, et sa oled surnud.  Aga ennäe – sa elad, sa paljukordselt haavatu, põletatu, piinatu, laastatu ja orjaahelaisse seotu.

 

   Eestlased, kelledel on õnnestunud raudeesriide tagant pääseda vabasse maailma, on toonud meile sinult, kannatav kodumaa, kindla tunnistuse, et kommunistlik vägivald ja terror ei ole suutnud murda su elu- ja vabadustahte selgroogu.

 

   Ja kuigi vabadus on kõigist välise elu avaldustest kõrvaldatud, elab see edasi metsades, põrandaall, vaikse häälega lauldud isamaalistes lauludes, usalduslikus käesurves ja mehises, kindlas pilgus, ennekõike aga südamete varjatuses, lootuses, mis ei väsi, palvetes, mis ei lakka, usus, mida võõras vägivald hingest kätte ei saa.

 

   See on Kodu-Eesti reaalsus. 


                                                                       

 

KODUMAALT LAHKUMISE AASTAPÄEVAKS 

 

ALEKSANDER ABEL

 

Kui hinges tõusvad hirmu tuuled,

Mu ümber mühab vetevoog,

Siis palvetavad väsind huuled:

Ma olen nagu murtud roog,

Silm vaatab üle lainte harja,

Mind päästa, Issand, kaitse, varja!

 

Ja raugeb maru, muutub meri,

Mu süda tunneb, mõistab meel:

Ka seal, kus tõuseb murevari,

Sa pilvesambas käid mu eel.

Su juures valu vaikib, vaob,

Kõik kartus ununeb ja kaob.

 

Su poole oma ohked saadan,

Mu Jumal, raske häda sees.

Su armule ma kindlalt loodan

Ka siis, kui ootab õhtu ees.

ÖÖs valgustad mu elulaeva,

Mis randa ruttab läbi vaeva.

 

                                                                       

 

2009 Special Meeting of the Assembly

 

2009/June/07 - Sunday


Call to order

Opening Devotion

Approval of Agenda

Acceptance of the previous minutes

New Business for the Assembly

  • Launch of the Elevator Fund

New Council Elections

Closing Devotion

Adjournment


                                                                       

                                                                       


EMA PALVE

 

Lehte Hainsalu

 

Veel enne ilmaletulekut last

õnnistab ema palve

läbi suve ja läbi talve.

 

Ei tea kas tüdruk või poiss tuleb tast,

kuid ema palve õnnistab last.

Kaitstud inimlaps tuleb tast.

 

Kummargil kätki üle

varjab ilmaletooja süle -

sarlakiööde valve.

 

Ei see väetike sure -

taganeb valu ja mure.

Kaitseb ju ema palve.

 

Võõrastes vägedes võõral piiril,

olgu taevas või all vee,

kaitseb sõdurit võlukiiril

ema palve.

 

Hulkuva kuuli eest,

väärate tegude eest

mehist väetikest meest

hoiab ema palve.

 


HUVITAV LOENGUTE SARI PEETRI KIRIKUS

 

Esmasp., 4.mai – reede, 8. mai Peetri kiriku naisringi toas.  Algus kl. 10:00 h.  Loengu pikkus 45 min.  Vaheajal serveeritakse kohvi ja saia.  Jutlustab prof. dr. Tarmo Kulmar Tartu Ülikoolist.  Kulude kateks $10.00 päev.

 

LOENGUTE KAVA

 

Esmaspäev, 4.mai 2009.

 

1. Noore Jeesuse kasvamise ja kujunemise

    keskkond.

2. Martin Lutheri 95 teesi.

3. Peapiiskopi tund. (Dr. A. Taul)

 

Teisipäev, 5.mai 2009.

 

1. Ristija Johannes ja Jeesuse kohtumine temaga.

2. Jeesuse ajastu usundeid. Kybele ja Attise kultus.

 

Kolmapäev, 6.mai 2009.

 

1. Jüngrid ja Jeesuse suhted nendega.

2.  Pühakute kultuse tekkimine kristlikus kirikus.

 

Neljapäev, 7.mai 2009.

 

1. Jeesuse suhted paganate ja samaarlastega.

2.  Tänapäeva Eesti kooliõpilaste arusaamine püha ja

     jumala mõistest.   

 

Reede, 8.mai 2009.

 

1.  Legendi tekkimine Jeesusest tema eluajal.   

2.  Maagiast ja nõiakommetest vanas eesti

     rahvausundis.

3.  Kirikumuusika tund. (Dr. R. Toi)

                                                                       


Aprilli koosolekud:

Täiskogu koosolek: 26. aprill 2009

Nõukogu koosolek: 19. aprill 2009

 

2009 aprill - Täiskogu koosoleku päevakord

Avapalvus ja rakendamine

Päevakorra kinnitamine

Eelmise protokolli kinnitamine

õp. Tauli report

Laekuri report

Komiteede repordid

Kohal algatud küsimused

Uue Nõukogu valimine

Lõpupalve ja koosoleku lõpetamine


2009 aprill - Nõukogu koosoleku päevakord
Avapalvus ja rakendamine


Päevakorra kinnitamine
Eelmise protokolli kinnitamine
Informatsioon 


Laekuri kokkuvõte 
Kokkuvõte ja arutelu juhatuse tegevusest 
Action Items lists 
õp. Tauli tegevused 
Majapidaja report 
selle aasta suuremad projektid 
Toimkonnalehte peaks ettevaatlikult jälgima, et toimkonna liikmed oleksid kõik kohal 

Lifti/tõstuki küsimus 

Incorporation 

Kohal algatud küsimused
Lõpupalve ja koosoleku lõpetamine 

                                                                       2009 a. kalender 

Sõdades Langenute Mälestus – February 1 

Vabariigi Aastapäev – February 22 

Ants Toomingu lahkumise koosviibimine – March 29 

Lihavõtte/Easter Sunday Brunch – April 12 

Nõukogu koosolek - April 19 

Täiskogu koosolek - April 26 

Leer/Confirmation – May 3 

Emadepäeva/Mother’s Day brunch – May 10 

Kiriku Aastapäev/Church Anniversary – October 18 

Nõukogu koosolek - October 

Jõulupuu/Christmas – December 13 

                                                                       


08/12/01 

TÄNU 

Peetri kogudus on tänulik kõikidele nendele koguduse liikmetele, kes oma testamendis mõtlevad ka oma kirikule. Nõnda on need head inimesed pidanud meeles oma vaimset kodu, soovides sellele head käekäiku ja õnnistatud tulevikku.
"Kus on, sinna antakse juurde" ütleb Pühakiri. Ja tõesti on tõsi see, et kellel ei ole kahju anda, seda Jumal õnnistab.

Meie ühine tänu kuulub järgmistele koguduseliikmetele: 


Valve Kompus 

Liivia Kõre 

Lydia Nurm 

Melusiina Weide Olge te õnnistatud!
Tänulikult teie Peetri kogudus.                                                                        


08/12/01 

LAEKURI LEHT Kallid koguduse liikmed, Aasta on lôppemas ja seega paras aeg tagasi vaadata aasta majanduslikule tegevusele. Eelarve, mida kevadel esitasime ja mida teie heaks kiitsite, näeb ette täielikku kooskôla tulude ja kulude vahel ja kujutab ette uut môtlemisviisi, mille olete omaks vôtnud. Vôtsite südamele meie palve, et 2007 a. annetusi tôsta 24% vôrra. Mul on rôôm teatada, et annetuste arv on tôusnud vaatamata sellele et kirikuskäijaid on senini vähem kui möödunud aastal. Vajalik annetuste arv pole veel käes, kuid oleme kindlad et tänu teile ja jôulude meeleolust, saavutame koos selle eesmärgi. Liigume ôiges suunas! Sooviks juhatuse nimel teid tänada teie vastutulelikkuse eest. Ônnistatud advendiaega! Leena Liivet 

Laekur 


                                                                       Teade koguduse seenioride jõulukülastusest 
Kui õpetajate Edgar Heinsoo ja Andres Tauli poolt algatatud koguduse seenioride jõulukülastuse idee nõukogu liikmete poolt teoks sai, juhatus- liikme Eduard Kaasiku organiseerimisel 15. dets. 1984, oli külastust soovijate nimekirjas 151 seeniori. Külastusel osales 30 nõukogu liiget. 

24 aasta jooksul on surevus mitmekordselt suurem olnud külastust soovijate juurdekasvust. Olemegi jõudnud nüüd olukorrani kus külastust soovijate puudusel peame lõpetama siiani organiseeritult toimunud jõulukülastuse. Üksikuid järelejäänud külastust soovijaid seeniord on lubanud külastada omal algatusel nende endised külastajad. 

Ehatare hooldekodu elanike jõulukülastus jätkub endiselt. 


Jõulukülastuse koordineerija viimased 15 aastat. 

Kalju Kaur 

                                                                       


Koguduse majandusest 

Uuendatud 

Laekuri Lehekülg 


Koguduse Täiskogu koosolekul, 20. aprillil 2008 a. võeti vastu eelarve, kus sissetulekud on kooskõlas väljaminekutega. See tähendab, et annetuste arv peab tõusma 24% võrra üle eelmise aasta, et vajalikku sissetulekut saada. Koguduse Juhatusel on tähtsaks initsiatiiviks, et inimesi kiriku tagasi tuua, mis omaette juba tõstaks annetuste summa. See aga võtab aega. Teine, otsesem meetod, on et paluda liikmetelt oma tavalist annetust tõsta 24% võrra. Kui 2007 a. keskmine annetus oli $175, siis see aasta oleks ta $217. 

See võrdleb $4.17 nädalas, mis on vähem kui üks tass korraliku kohvi päevas Tim Hortonist. Noortele, kes ikka õpivad, on soovitav 50% sellest, ehk $108. 

Saame aru, et igaühel ei ole võimalik sellist summat kiriku heaks annetada. Kui Teil on majanduslikud raskused, palun pöörduge õpetaja, mõne juhatuse liikme ehk kiriku ametniku, Ivi Saumetsa poole ja teatage sellest. Teie teatamine hoitakse konfidentsiaalne. Kedagi ei kustuta kiriku nimekirjast. Oleme tänulikud kõigi annetuse eest, ja avaldame erilist tänu neile, kes on kirikut oma testamentides meeles pidanud, ja alati palju rohkem annetanud kui annetuse alammäär. 

Juhatuse nimel, 

Leena Liivet - Laekur 


                                                                       Tänud Peetri Kogudusele ja kogu rahvale, kellega olen need ilusad ajad saanud koos olla, olgu õnnistus teiega ning viigu te teekonnad pikki Jumala heameele rada läbi kodu ja kiriku, igapäevase töö ning pere ja sõprade kord taaskohtumiste paika. 


Õnnistustega: 


õp. Arho Tuhkru 

                                                                       Meie kirikus on kriitilised ajad jõudnud kus sissetulekud on tunduvalt väiksemad kui väljaminekud. Juhatus on ainult vaike grupp vabatahtlikke inimesi kes seda probleemi loodavad lahendada, et kõikidele oleks koht kus saaks Jumalat teenida. Ole hea, tule kirikusse ja räägime mida saaksime paremini teha, et meie kirik ei kao meie käest ära! Keegi juhatusest on tavaliselt pühapäeviti kohal ja valmis kuulama ettepanekuid, et saaks koosolekutel arutada. Sinul oleks ka võimalik tulla ja rääkida oma muredest ja ettepanekutest õp. Tauliga ja ka õp. Tuhkruga. Meie nõukogus on ka alati vaja heade ideedega inimesi. Ole hea tule ja võta osa!

                                                                       Uued sündmused 

2008-02-13 - Alustame meie kiriku koduleheküljega. Kui teil on soovitusi või uudiseid mida tahaksite jagada kogudusega, palun saatke meile meili või helistage kantseleisse.