2008/04/06 Council Meeting Agenda
 

2008 APRIL Council Meeting Agenda

Avapalvus ja rakendamine
Päevakorra kinnitamine
Eelmise protokolli kinnitamine
Informatsioon

·       Revisioni komisioni kiri

·       Auditor's report

·       Eelarve - budget

·       annetuste summa tõus ja eelarve tasakaalustamine

·       Kokkuvõte ja arutelu juhatuse tegevusest

·       asjad mida tegime teisiti

·      Action Items list

·      Kiriku kodulehekülg veebil

·      kommunikatsioon juhatuse liikmetega käib e-maili kaudu millega saavutame rohkem kui telefoni teel

·       suhtumine kirjale mida andsime välja Jõulude ajal

·       arvamusi Elu väljaandmise suhtes Jõulude ajal

·       Kuidas "Elu" koostada järgmiseks aastaks

·       kas tagasihoidlikumalt esitada, või

·       sammuti kui möödunud aastal?

·       Maja remont - suuremad kulutused

·       Majapidaja report

·       oreli parandamine

·       keldri lekkimine

·       õp. Tauli ja õp. Tuhkru tegevused

·       Emadepäeva brunch nõukogu meeste poolt - 11. mai

Täiskogu koosoleku kuupäeva meeldetuletus
Kohal algatud küsimused
Lõpupalve ja koosoleku lõpetamine