090301-lisa
 

Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mina olen Issand!

3Ms 19:18 

Selle tõeteraga tervitab meie kirik ja Pühakirja sõna koguduseliikmeid paastukuu alguses.

Märtsis tervitab loodus meid juba kevadise rõõmusäraga. Kõik meie ümber tahab juba mõista anda, et aasta rõõmsam aeg on kohe-kohe saabumas. Päike paitab juba meie palgeid, linnud on hakanud juba valjult oma olemasolu teatavaks tegema. Isegi lilleriik, puud ja põõsad püüavad oma esimesed arglikud katsed teha, et maailmale oma ilu avaldada.

Aga alanud paastuaeg kutsub ristirahvast selle rõõmu ees veel siiski vaguraks tõmbuma, et mõelda Jumala tahte peale, meile kõigile ristisurma läbi see tõeline vabanemine ja puhkemine osaks anda.

Lihtne on rõõmuga kaasa minna, raske on rõõmu ees end vaos hoida.

Söök ja jook maitsevad kõige paremini siis, kui kõht on kohe päris tühi.

Hingetoidusega on asjad samamoodi. Et õnnistust täie rinnaga kogeda, peavad süda ja meel olema puhastatud ja avali.

Püüdkem siis paastuaega kasutada targasti. Katsugem hoiduda kõigest mis on üleliigne või ebavajalik õndsuse saavutamise jaoks. Eks igaüks ise tea kõige paremini, mis teda vaevab või koormab. Mõelgem selgeks kõik lõpunimõtlemata mõtted, tehkem rahu ja lepitust kõigega mis kurvastab või murelikuks teeb. Katsu, kas saad armastada oma ligimest nagu iseennast.

Valmistugem Issanda auhiilguse avaldumiseks Ülestõusmispühade hommikul.

Õnnistust ja rahu Sulle armas kaaskirikuline, armas kaasteeline Jumalariigi rannuteedel!

Õp. A. Tooming

Tagasi